Default

disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid:

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en 4 You-adviesgroep deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. 4 You-adviesgroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en/of tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:

 

Alle auteursrechten en andere intellecteule eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan 4 You-adviesgroep of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

 

Informatie van derden:

 

4 You-adviesgroep is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatse teksten, afbeeldingen of hyperlinks.